Програми / Програма за лекарствена профилактика на зайци за угояване

Програма за лекарствена профилактика на зайци за угояване
Отбиване:  28-30 дневна възраст.
    Това е един от най-рисковите периоди от живота на зайците. Влияние оказват стреса от отбиването и от формирането на процеса копрофагия.
Много често в този период възникват заболявания (ентеротоксемия, колибактериоза, болест "Тайзер" и др.). Основен предразполагащ фактор е прехранването със смески, зърнени фуражи и др., липсата на достатъчно груб фураж(сено, люцерна и др.).                
        За избягване на тези проблеми при зайците и за подобряване на прираста е необходимо прилагането IMMUNOBETA с фуража в доза 400 – 500 гр. на 100 кг фураж.IMMUNOBETA се включва във фуража още от периода на прояждане за зайците( около 20-я ден).По този начин се отстраняват проблемите предизвикани от ентеробактерии като E.coli и Clostridium perfringens , укрепва имунната система развива чревната флора , подобрява усвояването на фуража и угояването, а също така отпада нуждата от третиране с антибиотик.  IMMUNOBETA, предотвратява стреса при отбиването най – често проявяващ се с подуване.
          Освен това препоръчваме следната схема на третиране при и след отбиването на зайците: 

 

Възраст, дни                                                                                                  Препарат
30-33 ден                                                   METAFISIOL                         3 мл. на 1 л. вода
33- 38 ден                                                  АНТИБИОТИК (ОТС 50%, доксициклин, F-хинолони)
38-45 ден                                                   METAFISIOL              2 мл на 1л вода  +  PANTOSAL NEW     1 мл на 1 л. вода
50 ден                                                         Ваксинация срещу хеморагична болест
50-54 ден                                                   METAFISIOL                         2мл.  на 1 л. вода
55-58 ден                                                   *SANAJOD                             1 мл.  на 2 л. вода
58-62 ден                                                  ANPROSOL  AD3E + Ca        1 мл.  на  1 л. водаSANAJOD се прилага  като кокцидиостатик. Препоръчва се прилагането на SANAJODежемесечно по 4 дни в доза 1мл на 2л вода, основно в частни стопанства. Комбинираното прилагане всеки месец в продължение на пет дни едновременно нa METAFISIOL 2мл на 1л вода + PANTOSAL 1мл на 1 л вода предотвратява появата на минерален недостиг, намалява риска от храносмилателни проблеми осигурява бърз прираст и добро угояване в края на периода.                                                                           
'* Препоръчва се задължителна дезинфекция на клетките след освобождаването им със SANAJOD в доза 5мл на 1л вода след добро механично почистване. При поява на кокцидиоза, може да се пристъпи към дезинфекция със SANAJOD в доза 1 мл на 1 литър вода в присъствието на зайците.
 


 

back to top