Програми / Схема за профилактика на пуйчета

       Възраст в дни                                                                                Лекарствено средство
   0  /ден на излюпване/                                                           Метафизиол        3 мл.  в   1 л. вода
   1, 2, 3, 4, 5                                                                                 Метафизиол        2 мл.   в  1 л. вода
   6, 7, 8, 9, 10                                                                               Селене                  1 мл.   в   2 л.  вода
   11, 12, 13, 14, 15                                                                      Анпрозол Аминопан   1 мл.  в 2 л.  вода
   16, 17, 18, 19, 20                                                                       Селене                  1 мл.   в   2 л.  вода
   24, 25, 26, 27                                                                             Анпрозол AD3E + Ca   1 мл.  в 2 л.  вода
   28, 29, 30, 31, 32                                                                      Селене                  1 мл.   в   2 л.  вода
   36, 37, 38, 39, 40                                                                      Анпрозол Аминопан   1 мл.  в 2 л.  вода

        Препоръчваме още от деня на излюпване на пилетата пробиотика и имуностимулатор IMMUNOBETА.   IMMUNOBETA стимулира неспецифичната имунна реакция на организма като цяло и по този начин намалява риска от поява на стомашно-чревни и инфекциозни заболявания.Стопира напълно проблемите породени от условно-патогенни E.coli , Clostridium spp. и Salmonella. Регулира чревната  микрофлора , стимулирайки развитието на полезни бактерии в червата и цялостното развитие на чревната тъкан,което води до пълноценно усвояване на фуража .IMMUNOBETA е алтернатива на нутритивните антибиотици като стимулатор на растежа на базата на което се получават добри икономически и производствени резултати.                               
           При бройлери (1.0 – 2.0 кг/тон), пуйки и патици за гушене (2 – 4 кг/тон),размесването на IMMUNOBETA с фуража, отстранява проблемите предизвикани от ентеробактерии като E.coli и Clostridium perfringens (ниво на смъртност/мокра постеля); укрепва имунната система развива чревната флора , подобрява усвояването на фуража и угояването. Стимулира и подкрепя детоксичната функция на черния дроб .При включването на IMMUNOBETAвъв фуража още от първия ден след излюпване ,изключва необходимостта от използването на антибиотици във водата за пиене(запойка).
 
 

back to top